Västra Ågatan 16, Uppsala
018-122311
info@nybronstrafikskola.se

STR:s krav

Nybrons Trafikskola i Uppsala är ansluten till Sveriges Trafikutbildares Riksförbund (STR) och vi har därmed förbundit oss att delge Dig som kund följande information.

En STR-trafikskola innebär att:

Du erbjuds en dokumenterad plan över din utbildning
Hos oss innebär detta att Du tillhandahålls detta om Du begär det.

Du erbjuds en kostnadsberäkning av utbildningen
Det innebär att du får en preliminär kostnadsberäkning som stäms av vid minst två tillfällen under din utbildning.

Din privata handledare ges möjlighet att åka med under vissa körlektioner
Vi ser gärna att du ibland tar med dig din privata handledare, på så vis kan vi hjälpa dig och din handledare med vad ni ska öva på hemma.

Du erbjuds utbildning i riskmedvetenhet och övning i svårare trafiksituationer
Hos oss kör vi en speciell omkörningslektion innehållande bl a, av- och påfarter, att planera – fullfölja och avbryta omkörning i olika miljöer.

Du ska informeras om hur mörkerutbildning genomförs
På trafikskolan genomförs din mörkerutbildning i teorisalen året om. 
Under perioden 1 november t o m den 28 februari genomför vi om möjligt praktisk körning i mörker under kvällstid.

Du får en tydlig information om gällande prislista

  • Se sidan priser, som även innehåller information om ordinarie pris. Informationen finns även anslagen i receptionen.

STR