Västra Ågatan 16, Uppsala
018-122311
info@nybronstrafikskola.se

Integritetspolicy / GDPR

GDPR ( General Data Protection Regulation) är en ny dataskyddsförordning framtagen för att skydda dig som privatperson. Regleringen gäller från 25 maj 2018 och ersatte den tidigare svenska personuppgiftslagen (PUL)

Information om hantering av personuppgifter
Nybrons Trafikskola AB vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss är det viktigt att du vet hur vi behandlar dina personuppgifter.

I denna integritetspolicy, som gäller för alla Nybrons kunder, ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor, registrerar dig som kund hos oss, köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss.

Insamling och lagring av information 
Vi  samlar in information från dig när du kontaktar oss via e-post. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer (om du uppgett det)

När du skrivit in dig som kund för att utbilda dig hos oss tar vi även ditt personnummer.

Vi behandlar och lagrar dina personuppgifter bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera tjänster och uppdrag för dig, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de enligt den gallringsrutin som gäller. Vi raderar inte dina personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem eller en rättslig grund att behålla dem.

Om du har lämnat dina personuppgifter till oss för att vi ska kunna erbjuda dig en tjänst, utbildning eller produkt, sparas uppgifterna enligt gällande rutiner och bara så länge de behövs. Därefter raderas de.

Användning av information och syfte
Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

  • Kontakta dig via e-post eller telefonnummer om du angett det i kontaktformuläret
  • Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp
  • Uppfylla Transportstyrelsen krav på att föra elevregister och utbildningskort.
  • Rapportera in din introduktion samt riskutbildning till Transportstyrelsen.
  • Anmäla dig till Trafikverket för förarprov.
  • Genomföra undersökningar och utvärderingar i syfte att inhämta dina synpunkter om våra tjänster. Detta består bland annat av att du kan få en förfrågan att lämna ett omdöme kring våra tjänster

Utlämnande till tredje part
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi kan även komma att överföra dina personuppgifter till bolag som tillhandahåller marknadsföringstjänster. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för vår räkning i samband med att de utför en tjänst för oss, t.ex. att skicka en förfrågan om ett omdöme eller rekommendation.

Informationsskydd
Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. vid körlektion, bokning av kurser och körlektioner eller arbete i reception), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

E-handelssäkerhet
Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då det krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en beställning.

Radera personuppgifter
Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din bokning av körlektioner och utbildningar.

Du kan när som helst kontakta oss på info@nybrons.se för att få information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig eller om du vill att vi raderar din personuppgifter.

Om du har tillgång till elevcentralen kan du själv ta ut en rapport om vilka uppgifter vi sparat om dig.

Samtycke
Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.