Västra Ågatan 16, Uppsala
018-122311
info@nybronstrafikskola.se

Reklamation

Är du inte nöjd med din utbildning bör du ta upp det till diskussion med din trafiklärare så fort som möjligt. Om du upplever det som svårt kan du vända dig muntligen eller skriftligen till skolans utbildningsledare, trafikskolechef eller reception.

Vi är knutna till STR:s reklamationsnämnd.
www.str.se hittar du mer information om detta.