Västra Ågatan 16, Uppsala
018-122311
info@nybronstrafikskola.se

Policy alkohol & droger

Policy alkohol och droger

Inom förarutbildningen är nykterhet och drogfrihet av grundläggande betydelse. Trafikskolan ska inte bara kunna garantera uppdragsgivare, elever, handledare och personal en drogfri vistelse i trafiken, utan också verka som föregångare i arbetet med att påverka unga trafikanters attityder till alkohol och droger. Detta policydokument ska vägleda trafikskolan i detta arbete. Policyn omfattar trafikskolans hela personal och alla som slutit avtal med trafikskolan i frågan.

Mål i undervisningen

 • Skolans kunder och personal ska kunna garanteras en trafikutbildning helt fri från förekomst av alkohol och andra droger.
 • Skolans kunder ska under sin tid på trafikskolan erbjudas sådan utbildning om alkohol och andra drogers inverkan på trafiksäkerheten att de utifrån denna kunskap själva ska kunna göra ett aktivt ställningstagande i frågan.

Krav som Nybrons trafikskola ställer på personal och kunder:

 • Att det inte är tillåtet att komma berusad eller med kvarstående påverkan av alkohol eller droger till undervisning och arbete.
 • Att vid användning av läkemedel och andra preparat som kan misstänkas påverka mätresultaten ska detta meddelas till företagets ledning.
 • Att all personal och kunder som medverkar i företagets verksamhet ska medverka vid provtagning enligt de av företagsledningens fastställda rutiner.

Rutiner för användning av alkolås/alkomätare:

 • Företagets övningsbilar är utrustade med alkolås/alkomätare.
 • All personal testas minst en gång om dagen.
 • Kunder testas inför alla körlektioner.
 • Vid positivt resultat inför körlektion avbryts lektionen och kunden debiteras fullt pris.

Hjälp som erbjuds:

 • Kund som konstaterats bryta mot trafikskolans krav skall få information om var denne kan vända sig för att få hjälp med sitt eventuella missbruk.
 • Att anställd som på grund av misstanke eller på annat sätt konstaterats bryta mot företagets krav erbjuds hjälp med sitt missbruk.