Västra Ågatan 16, Uppsala
018-122311
info@nybronstrafikskola.se

Riskutbildning del 1

Obligatorisk Riskutbildning

Riskutbildning del 1 (Riskettan) handlar om alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt.

Syftet med utbildningen är att ge eleven kunskap och insikt om hur alkohol, droger och trötthet kan påverka körförmågan. Eleven ska bli medveten om vilka konsekvenser som kan bli samt vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

Målet med utbildningen är att du ska inse vikten av att avstå från alkohol och droger i samband med körning, och även förstå vikten av att vara utvilad och koncentrerad som förare

För att få närvara och slutligen bli godkänd på del 1 krävs det att:
– Du kan styrka din identitet med en giltig legitimationshandling.
– Du skall delta aktivt med reflektioner och diskussioner samt ta ställning i
olika värderingsövningar.
– Du kan svara på muntliga frågor under kursens gång, som visar att du har tagit till dig budskapet.
– Du är närvarande under hela kursen.

Vi är anslutna till en särskild e-tjänst och rapporterar din genomgångna utbildning direkt till Transportstyrelsen.

Riskutbildningen är giltig i 5 år eller fram till att körkortet är utfärdat.
Vi håller normalt våra kurser på kvällstid mellan kl 17.45 – 21.15.

Länken kommer öppnas i en ny flik