Västra Ågatan 16, Uppsala
018-122311
info@nybronstrafikskola.se

Introduktionsutbildning

Introduktionsutbildning

Obligatorisk introduktionsutbildning / handledarkurs för handledare och elev vid privat övningskörning, behörighet B. 

Transportstyrelsen tillåter inte att denna utbildning genomförs på distans.
Det tillfälliga undantaget som funnits iom pandemin upphör 1:a April 2022.

Du som ska vara handledare vid privat övningskörning för behörighet B ska ha gått en introduktionsutbildning innan du kan bli godkänd som handledare.

Vad krävs för att bli handledare?
För att din ansökan ska bli godkänd finns det några krav du behöver uppfylla:
Du har fyllt 24 år.
Din elev har ett giltigt körkortstillstånd.
Du och din elev har gått en introduktionsutbildning under de senaste fem åren, om övningskörningen gäller för personbil eller lätt lastbil.
Du har ett giltigt körkort från Sverige eller ett annat EES-land. Du ska ha haft behörighet för det fordonsslag som ni ska övningsköra med under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren.

Den elev som övningskör privat för behörighet B ska vid sådan övningskörning ha en giltig introduktionsutbildning.
Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen
(man får övningsköra med personbil från det att man är 16 år).

Denna utbildning har tre delmoment:
– Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning
– Planering och strukturering av övningskörning
– För trafiksäkerheten viktiga faktorer.

Exempel på innehåll är handledarens juridiska och moraliska ansvar, krav och bedömningskriterier vid förarprov, körerfarenhetens betydelse för trafiksäkerheten och på vilka sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.
Detta och mycket mer ska handledare och elev få kunskap om under minst 180 minuter (exkl. raster och id-kontroll) 
Du kan läsa mer om kursplanens innehåll i Trafikverkets föreskrifter om introduktionsutbildning för handledare och elev vid privat övningskörning, behörighet B (TSFS 2010:127).

Vi är anslutna till en särskild e-tjänst och rapporterar din genomgångna utbildning direkt till Transportstyrelsen.

Ansökan om att bli handledare gör du här:Ansökan
(Ansökan om handledartillstånd är numera kostnadsfritt)
Kravet på att elev och handledare måste gå introduktionsutbildning tillsammans, har slopats!
Den som redan har gått en introduktionsutbildning behöver inte gå om den, förutsatt att utbildningen fortfarande är giltig. Utbildningen gäller i 5 år från det datum den genomfördes.
OBS! Har man godkänts som handledare för en person vars körkortstillstånd förfaller och sedan förnyas krävs ingen ny ansökan om godkännande om handledarskap.
Registreringen av handledarskapet finns kvar i registret och gäller även för det nya körkortstillståndet.

Handledare & elever skall visa giltig ID-handling.

Ev. avbokning måste ske senast 2 dagar före kursstart. Om du avbokar senare innan kurstillfället debiteras du full avgift eftersom det hindrat andra att boka platsen. Om du uteblir från kursen så debiteras du full avgift. Vid sjukdom sker ingen debitering mot uppvisande av sjukintyg.

Läs mer & Boka här