Västra Ågatan 16, Uppsala
018-122311
info@nybronstrafikskola.se

Miljöpolicy

Nybrons Trafikskola AB vill verka för en hållbar utveckling där man bidrar till att minska vår negativa miljöpåverkan. Hållbarhetsarbetet och fokus på miljö ska genomsyra hela verksamheten och kommuniceras öppet.
Vi ska vara ett föredöme i branschen genom att ständigt minska vår egen miljöpåverkan. Vi vill utmana oss själva och försöka gå i bräschen för andra som arbetar inom områden som har en stor negativ miljöpåverkan. Vårt miljöarbete styrs av gällande miljölagstiftning och myndighetskrav.

Vi vill minska den negativa miljöpåverkan genom att:

 • utveckla förarutbildningen så att framtidens förare är väl medveten om körsättets betydelse för miljön och kommer på så sätt att vara med och minska den negativa miljöpåverkan i framtiden
 • hela tiden ledas av våra egna miljömål med uttalade minskningar av användandet av fossila drivmedel
 • välja miljöanpassade alternativ när det gäller material och arbetssätt i vår verksamhet
 • välja leverantörer och samarbetspartners utifrån en sammanvägning av miljö, kvalitet, ekonomi och social hållbarhet
 • effektivisera vår energiförbrukning
 • arbeta för en god resurshushållning

Vi jobbar kontinuerligt med att minska vårat klimatavtryck och vi har bl.a. gjort följande:

 • Vi använder idag elbilar – Volvo XC40 Recharge P6 och Renault Zoe som automatbilar
 • Vi tankar HVO100 (ett förnybart bränsle) i våra manuella bilar
 • Vi använder el från vindkraftverk både till lokalen och till elbilarna
 • Vi källsorterar så långt det är möjligt
 • Vi klimatkompenserar via Vi-Skogen
 
Plant