Västra Ågatan 16, Uppsala
018-122311
info@nybronstrafikskola.se

Introduktionsutbildning

Introduktionsutbildning

Obligatorisk introduktionsutbildning för handledare och elev vid privat övningskörning, behörighet B

Du som ska vara handledare vid privat övningskörning för behörighet B ska ha gått en introduktionsutbildning innan du kan bli godkänd som handledare.

Den elev som övningskör privat för behörighet B ska vid sådan övningskörning ha en giltig introduktionsutbildning.
Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen
(man får övningsköra med personbil från det att man är 16 år).

Denna utbildning har tre delmoment:
– Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning
– Planering och strukturering av övningskörning
– För trafiksäkerheten viktiga faktorer.

Exempel på innehåll är handledarens juridiska och moraliska ansvar, krav och bedömningskriterier vid förarprov, körerfarenhetens betydelse för trafiksäkerheten och på vilka sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.
Detta och mycket mer ska handledare och elev få kunskap om under minst 180 minuter, dvs. 3 timmar.
Du kan läsa mer om kursplanens innehåll i Trafikverkets föreskrifter om introduktionsutbildning för handledare och elev vid privat övningskörning, behörighet B (VVFS 2005:76).

Vi är anslutna till en särskild e-tjänst och rapporterar din genomgångna utbildning direkt till Transportstyrelsen.

Ansökan om att bli handledare gör du här: Ansökan
(Ansökan om handledartillstånd är numera kostnadsfritt)
Kravet på att elev och handledare måste gå introduktionsutbildning tillsammans, har slopats!
Den som redan har gått en introduktionsutbildning behöver inte gå om den, förutsatt att utbildningen fortfarande är giltig. Utbildningen gäller i 5 år från det datum den genomfördes.
OBS! Har man godkänts som handledare för en person vars körkortstillstånd förfaller och sedan förnyas krävs ingen ny ansökan om godkännande om handledarskap.
Registreringen av handledarskapet finns kvar i registret och gäller även för det nya körkortstillståndet.

Handledaren skall visa ID samt i de fall eleven inte har eget ID-kort skriva på och intyga elevens identitet.

Våra kurser går normalt onsdagar eller torsdagar mellan kl 17.45-21.15
Se under fliken E-handel vilka datum det finns platser kvar på. (Fullbokade kurser syns inte)
OBS! Anmälan är bindande.

Ev. avbokning måste ske senast 2 dagar före kursstart. Om du avbokar senare innan kurstillfället debiteras du full avgift eftersom det hindrat andra att boka platsen. Om du uteblir från kursen så debiteras du full avgift. Vid sjukdom sker ingen debitering mot uppvisande av sjukintyg.

Boka här